Advokatski ured Tkalčić-Đulić, Prebanić i Jusufbašić-Goloman

Advokatski ured osnovala je Bojana Tkalčić-Đulić 1994. godine, nakon prethodne karijere provedene u sudovima i Ministarstvu pravde Bosne i Hercegovine. Danas Ured ima pet advokata, advokatske saradnike i advokatske pripravnike, a uskoro se očekuje i njegovo proširenje.

OPŠIRNIJE O NAŠEM UREDU

Ured usko surađuje sa većim brojem međunarodnih advokatskih firmi na...

Top-Tier Legal Adriatic

Jedni od osnivača i članova TLA. TLA je savez vodećih advokatskih ureda...

Naše usluge

PRIVATIZACIJA / AKVIZICIJE / ULAGANJA

Ured je samostalno ili u suradnji sa internacionalnim advokatskim društvima radio na većem broju projekata...

SPOROVI

Osnivač Ureda, Bojana Tkalčić-Đulić, je prije advokature bila dugogodišnji sudija sudova različite vrste i nivoa, sa praksom u rješavanju građanskih...

STEČAJ I LIKVIDACIJA

Za potrebe svojih klijenata Ured obavlja i pravne usluge zastupanja i savjetovanja u postupcima likvidacije i stečaja domaćih kompanija i banaka.

ENERGY SECTOR

The Office provides consultancy within the energy sector, which, among other things, includes services of obtaining appropriate approvals from relevant authorities...

RADNO PRAVO

Ured redovno pruža savjete vezano za primjenu radnih propisa u Bosni i Hercegovini, priprema i analizira nove...

KONKURENCIJSKO PRAVO

Ured pruža savjete u vezi sa transakcijama koje mogu zahtijevati primjenu propisa o konkurenciji u Bosni i Hercegovini.
Pozovite nas

Zahtjev za konsultacije

Veličina našeg Ureda omogućava nam da posvetimo posebnu pažnju svakom vašem pitanju. Nakon poziva trudimo se da dobijete detaljne i pravovremene informacije od našeg advokatskog tima.

Ukoliko imate dodatnih pitanja slobodno nas kontaktirajte:

Tel: + 387 33 263 800
Fax: + 387 33 263 801
Email: tk-du@bih.net.ba